logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku bierze udział w Projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Laboratoria Przyszłości


Aktualności: 


Wykorzystanie pozostałych 37% środków:

Zestawienie zakupów w PDF: Laboratoria Przyszłości - 37% środków


Wykorzystanie 63% środków:

Zestawienie zakupów w PDF: Laboratoria Przyszłości - 63% środków


 W ramach Projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Laboratoria Przyszłości

otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie: 182 100 zł


 Laboratoria Przyszłości:

– największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”.

Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.

Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt.