Dzięki pomocom zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, uczniowie klas 8  podczas zajęć koła chemicznego, tworzyli cząsteczki poznanych kwasów.  

Podczas zajęć kółka chemicznego uczniowie klas 8 otrzymywali kwas siarkowy(IV). Do doświadczenia użyte zostały: kolba stożkowa, łyżka do spalań, palnik gazowy, siarka, oranż metylowy oraz woda. W wyniku spalania siarki w powietrzu powstał tlenek siarki(IV). Następnie tlenek ten przereagował z wodą (z dodatkiem oranżu metylowego), barwiąc nowopowstały roztwór na czerwono. Powstał kwas siarkowy(IV).