PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW 

ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

             Przewodniczący:      Jerzy Włodarczyk

        Księgowa :     Aleksandra Cieślak      

           ZESPÓŁ ZADANIOWY DO SPRAW UCZNIÓW KLAS  1 - 5

          Wiceprzewodnicząca:      Magdalena Tomczak

                                 Sekretarz:     Monika Powązka

                                   Członek:      Arleta Adamiak

                                   Członek:      Marta Filipiak

                                   Członek:      Katarzyna Pawlak

              

          ZESPÓŁ ZADANIOWY DO SPRAW UCZNIÓW KLAS  6 - 8

                 Wiceprzewodniczący:   Adrian Wielogórski  

                                 Sekretarz:  Katarzyna Gawrońska

                                   Członek:   Anna Wyrzykowska

                                   Członek:   Kornelia Rychlik

                                
                          

                                                     KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej:   Artur Przyszło

                Członek  Komisji Rewizyjnej:   Edyta Potyralska

                 Członek Komisji Rewizyjnej:   Katarzyna Hartman

                 Członek Komisji Rewizyjnej:   Dariusz Szydłowski