Dyrektor szkoły: Elżbieta Pokojowa

wicedyrektorzy: Krystyna Morek, Katarzyna Pokojowa

 

 KADRA PEDAGOGICZNA  - od 1 września 2021 r.

PRZEDMIOT

IMIĘ  I  NAZWISKO  NAUCZYCIELA

Edukacja wczesnoszkolna: Spychalska - Baran  Hanna,  Hynas Dorota, Łuczak  Iwona, Ochota  Izabela, Pasturek  Lidia, Perlińska Agnieszka, Pokojowa Elżbieta,  Rzetecka  Marzanna,  Sujewicz  Grażyna,  Szymczyk Agnieszka, Nikola Marecka, Anna Wituła
Język polski: Ewa Pawlak, Emilia Kozłowska, Pakuła Małgorzata, Kaczmarek Elżbieta, Kaczorowska Elżbieta, Koszykowska Agnieszka, Trembasiewicz Joanna
Język angielski: Sobczak Magdalena, Zielińska Malwina, Gutaj Tomasz, Ciszewska Aleksandra, Orłowska Katarzyna, Płóciennik Agnieszka, Ulańska Anna
Język niemiecki: Ciszewska Aleksandra, Cytrowska Izabela, Woźniak Aneta
Przyroda: Morek Krystyna, Błajet Katarzyna, Mielczarek Bożena,
Biologia: Morek Krystyna, Pokojowa Katarzyna
Historia: Mielczarek Bożena, Kulesza Ewa, Maćczak Anna
Geografia: Błajet Katarzyna, Kaczkowska Małgorzata
Matematyka: Koszykowska  Agnieszka, Trocha Wioletta, Majtka Adela, Frątczak Stanisław,  Rajczyk Agnieszka
Fizyka: Spławski Maciej, Błajet Katarzyna
Chemia: Majtka Adela
Informatyka: Dominiak Irena,  Misiak Ewa, Piekarczyk Emil
Technika: Dominiak Irena, Wioletta Trocha,  Piekarczyk Emil
Muzyka: Ochota Izabela,  Piwońska Aldona
Plastyka: Majda Andrzej, Piwońska Aldona
Edukacja dla bezpieczeństwa: Bożena Janowska
Wychowanie Fizyczne: Ewa Kulesza, Tomasz Gargula, Tadeusz Tomczak,  Bożena Janowska, Majda Andrzej, Michalski Artur, Piotrowski Dariusz, Przygocka Halina
Religia: s Lik Agnieszka (Maksymiliana), Stefańska Elżbieta, Piekarczyk Emil
Wychowanie do życia w rodzinie: Majdańska Wiesława, Morek Krystyna, Piwońska Aldona, Kaczorowska Elżbieta
Pedagog: Przygocka Halina, Wojtkowska Barbara
Psycholog: Patrycja Adamczewska
Świetlica: Majdańska Wiesława,  Nowakowska Elżbieta, Zielińska Malwina, Gutaj Tomasz
Biblioteka: Antczak Aleksandra, Nowak Elżbieta, Misiak Ewa, Sochacka Renata