REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. Henryka Sienkiewicza w Turku

1 września 2023 r.