. . . "prawdziwa biblioteka wcale nie musi być duża i piękna . Nie musi też mieć najlepszych udogodnień czy najefektywniejszych pracowników ani największej liczby użytkowników. Prawdziwa biblioteka ma służyć. Musi wrosnąć w życie mieszkańców do tego stopnia, że bez niej nie sposób normalnie egzystować. Prawdziwa biblioteka to taka, której nikt nie zauważa, bo jest na miejscu od zawsze i zawsze oferuje to, czego [czytelnicy] potrzebują. " . . .

„Dewey, wielki kot w małym mieście”

Vicki Myron,Bret Witter

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

Poniedziałek ……………………………….. 800 – 1530

Wtorek ………………………………………... 800 – 1530

Środa ………………………………………….. 800 – 1530

Czwartek ……………………………………… 800 – 1530

Piątek …………………………………………. 800 – 1430

Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

Nauczyciele bibliotekarze pracujący w naszej bibliotece to:

Elżbieta Nowak,  Aleksandra Antczak

Renata Sochacka,  Ewa Misiak

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku
wzbogaciła się o książki, zakupione w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Pojawiło się wiele nowych tytułów, na które uczniowie czekali od dawna.
Wymieniliśmy również wiele egzemplarzy lektur szkolnych na nowe wydania.
Książki zostały one zakupione po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Mamy nadzieję, że czytanie ich będzie prawdziwą "ucztą"
dla wyobraźni naszych czytelników.

Wykaz książek Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

BEZPIECZNA+

Zgodnie z założeniami Programu "Bezpieczna+" publikujemy wykaz książek,  dotyczących agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Książki pochodzą ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Turku.

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne

 

 Znaczenie czytania w zyciu dziecka

LISTA KSIĄŻEK NASZYCH MARZEŃ

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  I  UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW  (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH)
UCZNIOM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

REGULAMIN  DLA  UŻYTKOWNIKÓW  BIBLIOTEKI

Regulamin czytelni

Regulamin łączników biblioteki

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

Internet jest wspaniałym wynalazkiem oraz narzędziem komunikacji i edukacji. Trudno nam sobie wyobrazić obecnie życie bez dostępu do sieci. Jednakże należy pamiętać, że nawet najwspanialsze możliwości komputera i Internetu nie mogą przysłonić nam świadomości, że świat wirtualny niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W celu stworzenia dzieciom bezpiecznych warunków do korzystania z sieci proponujemy, aby rodzice i dzieci zawarli ?Umowę o Internecie? Podpisując ją wszyscy zgadzają się na warunki jakie stawia kontrakt. Gotowe teksty umów (do wydrukowania) znajdą Państwo poniżej:

1. Umowa: rodzice - dzieci I - III
2. Umowa: rodzice dzieci IV - VI. 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM -

Od 3 listopada 2010 r. prowadzimy BLOGA BIBLIOTEKI i systematycznie uzupełniamy go podczas zajęć kółka dziennikarskiego.

Dzięki takiej formie przekazujemy na bieżąco czytelnikom biblioteki wszystkie informacje. Jest to regularny dziennik biblioteki, opisujący działania podejmowane na jej terenie. Ponadto uczniowie piszą recenzje książek, które są dostępne w naszej książnicy szkolnej.

Adres naszego bloga:

http://bibliotekajedyneczka.blogspot.com/

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                    Wisława Szymborska

Główne zadania biblioteki szkolnej to:

A. Praca pedagogiczna:

 1. Realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl. I – VI.
 2. Wdrażanie uczniów do aktywnego odbioru dóbr kultury:
  1. Udział w konkursach czytelniczych
  2. Współpraca z instytucjami edukacji równoległej (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Rzemiosła Tkackiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury)
  3. Prowadzenie wizualnych form popularyzacji książek i literatury
 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów:
  1. Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
  2. Wieczór wróżb andrzejkowych
  3. Dzień Bezpiecznego Internetu
  4. Uroczystość Pasowania na czytelników uczniów klas I
  5. Konkurs czytelniczy dla kl. IV „Wybieramy mistrza pięknego czytania”
  6. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  7. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  8. Udział w spotkaniach autorskich
 4. Inspirowanie twórczości własnej uczniów:
  1. Zajęcia kółka dziennikarskiego - redagowanie gazetki uczniowskiej „Kleks”
  2. Tworzenie bloga biblioteki szkolnej
  3. Udział uczniów w konkursach czytelniczych
 5. Kultywowanie tradycji narodowych, szczególnie regionalnych, a zwłaszcza miasta i szkoły.
  1. Prowadzenie kroniki biblioteki
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów regionalnych
  3. Współpraca z Działem Regionalnym MiPBP w Turku
 6. Przybliżanie uczniom i rodzicom sylwetki patrona szkoły Henryka Sienkiewicza.
  1. Udział w szkolnych obchodach Dnia Patrona
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących osoby patrona szkoły.

B. Zadania biblioteki w zakresie programu profilaktycznego szkoły:

 1. Gromadzenie literatury fachowej związanej z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.
 2. Biblioterapia – terapia przez literaturę.Opracowywanie gazetek i wystaw o tematyce profilaktycznej.Popularyzacja wśród uczniów Konwencji Praw Dziecka.
  1. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klas I – III.

REGIONALIA  W  BIBLIOTECE

„Książki naszych marzeń”

W ramach udziału w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń” 11 marca 2015 r. biblioteka szkolna zorganizowała w naszej szkole Wybory Książek. Wzięło w nich udział 521 uczniów z klas I-VI. Wybrano 452 tytuły książek. Na pierwszym miejscu znalazła się seria pt. „Dziennik cwaniaczka”. Wśród propozycji uczniów pojawiły się tytuły książek, które już są w naszej bibliotece, dlatego zachęcamy do ich wypożyczania.

                W ramach projektu nasza szkoła może otrzymać na zakup książek maksymalnie 2.170 zł. Planujemy zakupić w pierwszej kolejności te książki, na które zostało oddanych najwięcej głosów. Publikujemy poniżej pełen wykaz wybranych książek.

 

 

Wszyscy w szkole „Kleksa” znają…

Czytać go lubią i kochają…

 Jeśli i Ty pisać chcesz?

 Chwyć za pióro … Przyłącz się!

Gazetka szkolna „Kleks” ukazuje się
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku
od 1992 r.

Siedzibą redakcji „Kleksa” jest biblioteka szkolna.

Od 2000 r. – działalność zespołu redakcyjnego „Kleksa”
jest oparta   o założenia
Programu pracy dydaktyczno – wychowawczej
kółka dziennikarskiego pt.
„Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej „Kleks”
,

opracowanego przez opiekunkę redakcji Elżbietę Nowak

Począwszy od roku szkolnego 2003/04działalność redakcji „Kleksa” jest finansowana przez Burmistrza Miasta Turku. Zajęcia kółka dziennikarskiego odbywają się w ramach oferty zgłoszonej do Konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących
w Turku
, których organizatorem jest Burmistrz Miasta Turku.

Rok 2019/2020

"Kleks" wyd. 19/20_1

Rok 2018/2019

"Kleks" wyd. 18/19_1

"Kleks" wyd. 18/19_2

"Kleks" wyd. 18/19_3

Rok 2017/2018

"Kleks" wyd. 17/18_1

"Kleks" wyd. 17/18_2

"Kleks" wyd. 17/18_3

"Kleks" wyd. 17/18_4

Rok 2016/2017

"Kleks" wyd. 16/17_1

"Kleks" wyd. 16/17_2_3

Rok 2015/2016

"Kleks" wyd. 15/16_5

"Kleks" wyd. 15/16_4

"Kleks" wyd. 15/16_3

"Kleks" wyd. 15/16_2

Rok 2014/2015

"Kleks" wyd. 14/15_4

"Kleks" wyd. 14/15_3

"Kleks" wyd. 14/15_2

"Kleks" wyd. 14/15_1

Rok 2013/2014

"Kleks" wyd. 13/14_5

"Kleks" wyd. 13/14_4

"Kleks" wyd. 13/14_3

"Kleks" wyd. 13/14_2

"Kleks" wyd. 13/14_1

Rok 2012/2013

"Kleks" wyd. 12/13_5

"Kleks" wyd. 12/13_4

"Kleks" wyd. 12/13_3 + dodatek

"Kleks" wyd. 12/13_2

"Kleks" wyd. 12/13_1

Rok 2011/2012

"Kleks" wyd. 11/12_5   (dodatek w języku angielskim)