KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKUSZKOLNEGO: 1 września 2020 r.  wg podanego harmonogramu

I półrocze  -      01 września 2020 r. – 29  stycznia 2021 r.

II półrocze  -     1 luty  2021 r. – 25  czerwca 2021 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od  23  grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

FERIE ZIMOWE:         15 do  28  lutego    2021 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 1 - 6 . 04.2021 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

a) język polski   - 25.05.2021 r.   godz. 9.00

b) matematyka – 26.05.2021 r.   godz.9.00

c) język obcy nowożytny  - 27.05.2021 r.  godz. 9.00

 

DODATKOWE DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

 

2.11.2020 r.

4-5. 01. 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty : 25 -27.05.2021 r..

4.06.2021 r.

W tych dniach nie są prowadzone  obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
Podczas wyznaczonych dodatkowych wolnych dni szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których rodzice zgłoszą taką potrzebę  do wychowawcy klasy.

Nauczyciele biorą udział w organizacji egzaminów  i wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych.

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  25 czerwca 2021 r.

WAKACJE - 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego -  sierpień 2021 r.