Dnia 30 stycznia uczniowie klasy 5a uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Jak powstało nasze miasto?” prowadzonej przez pana dyrektora Bartosza Stachowiaka.

Uczestnicy lekcji dowiedzieli się, że początki większości polskich miast sięgają epoki średniowiecza; podobnie działo się z naszym miastem.

Ważną przesłanką do powstania Turku było jego korzystne położenie przy szlakach handlowych. Pierwsza wzmianka historyczna o Turku (jako Turcoviste) zamieszczona została w bulli gnieźnieńskiej papieża Innocentego II z roku1136., miasto wymieniane jest jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich.

Wiele dokumentów ważnych dla naszego miasta zostało wydanych przez królów polskich, m.in. Kazimierza Wielkiego.

25 kwietnia 1341 r. Turek uzyskał prawa miejskie oparte na prawie średzkim, tak więc w tym roku nasze miasto obchodzi urodziny - 680 rocznicę nadania praw miejskich.

Akt lokacji miasta został wydany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, a odebrał go pierwszy wójt miasta – Jan Pruteno z Uniejowa. Nasze miasto już wtedy było największym ośrodkiem w promieniu kilkunastu kilometrów, wyróżniało się murowanym kościołem, który przetrwał do początków XX wieku. W Turku w XIV wieku istniały dwa kościoły: jeden po wezwaniem Jana Chrzciciela a drugi mały pod wezwaniem św. Leonarda, obecnie na ich miejscu znajduje się kościół pod wezwaniem NSPJ.

W historię kościołów wpisuje się najazd krzyżacki z roku 1331. Rycerze z zakonu krzyżackiego spalili pierwszy drewniany kościół w Turku.

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie były warunki konieczne do powstania miasta w średniowieczu, a więc władza świecka, parafia, dokument lokacyjny, opracowania herbu i pieczęci, wyznaczenie wójta, ławników i powstanie władzy sądowniczej oraz zgoda na organizację targów i jarmarków.

W okresie lokacji naszego miasta władza wójta była dziedziczna.

Jednych z głównych elementów życia miasta były targi i jarmarki. Odbywały się one na głównym placu miasta i były ściśle powiązane ze świętami religijnymi.

W XIV wieku na terenie Turku powstawały szkoły, istniała łaźnia miejska, a Turkowianie brali czynny udział w życiu kulturalnym i naukowym. Wiemy, że w XV wieku na Akademii Krakowskiej studiowało 8 studentów z Turku.

Na podstawie spisu miast z XV wieku, wiemy że w Turku mieszkali rajcy, kupcy, młynarze, ławnicy, pisarze i rzemieślnicy różnych specjalności. Istniały też cechy, szczególnie dominował cech sukienników.
Na zakończenie lekcji dyrektor przedstawił kilka ciekawostek związanych z naszym miastem zachęcając uczniów do poznawania
historii naszego miasta, która jest ciekawa a także do odwiedzenia
miejsc, które pamiętają czasy średniowieczne.