W tym roku wolontariusze " jedynki" przystąpili do Wolontariatu zdalnego w Fundacji Świętego Mikołaja. Każdy wolontariusz mógł zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja i wesprzeć działania charytatywne na rzecz potrzebujących pomocy dzieci z Polski, Ukrainy i Syrii.W ten sposób wolontariusze jedynki przyczynią się do sfinansowania kolejnych stypendiów Świętego Mikołaja dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin, działań wspierających integrację dzieci z Ukrainy w Przystaniach Świętego Mikołaja. Zadaniem wolontariuszy było ręcznie napisanie listów z podziękowaniami i życzeniami świątecznymi do osób, które w minionym roku wpłaciły darowiznę na działania Fundacji.