Pielęgnując pamięć o wydarzeniach z 1943 roku ”jedynka” kolejny raz włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną  „Żonkile” zorganizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim-największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim jest  żonkil, powiązany z historią Marka Edelmana – jednego z przywódców wymienionego zrywu przeciwko okupantowi. To właśnie on starał się po wojnie zachować pamięć o wydarzeniach i ludziach tamtego czasu. W związku z tym, co roku 19 kwietnia składał pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego bukiet żółtych kwiatów. Uczniowie „jedynki”, aby uczcić tę rocznicę,  uczestniczyli w lekcji muzealnej Dziewczynka z pamiętnika. Historia Rywki z łódzkiego getta.

Na lekcjach wychowawczych i lekcjach historii z inicjatywy Bożeny Mielczarek  uczniowie zapoznali się z historią powstania. Po wysłuchaniu opowiadań, uzupełnieniu kart pracy, każdy miał możliwość wykonania z papieru żonkila, którym mógł wyrazić swój szacunek wobec zamordowanych Żydów. Podczas przerw uczniowie rozdawali nauczycielom,  pracownikom szkoły, a także uczniom żonkile - symbol wspólnej pamięci o powstaniu w getcie.