Jest to innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas III naszej szkoły prowadzona przez psychologa szkolnego.

Propozycje działań w ramach innowacji pozwalają na wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest przede wszystkim kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji. Dzięki specjalnie dobranym zabawom i ćwiczeniom dzieci zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą zmysłów, rodzajów niepełnosprawności, mają możliwość lepszego zrozumienia świata osób z niepełnosprawnościami. Podejmowany jest również  temat szacunku i form okazywania go innym.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z zajęć.