Uczennice klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zdobyły wyróżnienie w konkursie filmowym zorganizowanym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”.

Aleksandra Janik, Marta Kukuła i Sandra Groblica zrealizowały film, w którym pokazują jak należy wprowadzać w życie zasadę 3R - Reduce (unikaj), Reuse (używaj ponownie), Recycle (utylizuj). Dziewczęta w nagrodę otrzymały zestawy upominków, a szkoła specjalny pojemnik na zbieranie zużytych baterii oraz mobilny głośnik z mikrofonem. Opiekunem grupy był p. Emil Piekarczyk,

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów.