Uczniowie klas 4a i 5c oraz 2 uczniów z 6b we wrześniu i listopadzie  brali udział w unijnym projekcie "Młody e-lider" prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z organizacją pozarządową - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! 

Udział w projekcie miał  na celu podniesienie kompetencji  dzieci jako przyszłych pożądanych przez rynek e-liderów.

W ramach projektu uczniowie  przebywali w Szczecinie na dwudniowej wycieczce, gdzie  uczestniczyli w warsztatach z kompetencji cyfrowych na Uniwersytecie Szczecińskim.  Tematem zajęć było:

- opracowanie kosztorysu wycieczki marzeń , 

- kreowanie i promocja produktu,

- zarządzanie miastem, gmina i ich strukturami,

- zarządzanie budżetem domowym,

- zadania ekonomii w praktyce

- cyberprzemoc w sieci, 

- zadania marketingu - jak zareklamować i sprzedać produkt.

Aby w pełni poczuć ducha akademickiego nasi „studenci” zwiedzili sale wykładowe, multimedialne i konferencyjne, które znajdują się we wnętrzach gmachu Uniwersytetu. Zwieńczeniem pracy  najmłodszych "studentów ", było  otrzymanie indeksów i wpisów pierwszych zaliczeń. Po zajęciach dzieci zwiedzały Szczecin. Poznały historię Księstwa Pomorskiego podaną przez pryzmat legend. Zobaczyły Zamek Książąt Pomorskich - dawną siedzibę książęcego rodu Gryfitów, filharmonię czyli Lodowy Pałac, następnie Wały Chrobrego, a na koniec spacerowały Aleją Żeglarzy. Dwudniowy pobyt dzieci w Szczecinie na US był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kolejnym etapem udziału w projekcie były zajęcia online, których celem było dalsze poszerzenie umiejętności cyfrowych. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość  w aktywny sposób odkrywać swoje pasje, a także dowiedzieli się, jak bezpiecznie i twórczo korzystać z komputera i Internetu.

16 listopada uczniowie wzięli udział w ostatnim spotkaniu  z wykładowcami z US podsumowującym projekt Młody e-Lider. Na zakończenie  uczestnicy projektu otrzymali certyfikat uczestnictwa w projekcie "Młody e-lider".

Zdobyte umiejętności z cyfryzacji na pewno zostaną przez uczniów w przyszłości wykorzystane, ponieważ są niezwykle ważne we współczesnym świecie.

Koordynatorem szkolnym projektu Młody  e-Lider była Bożena Mielczarek, nauczycielami wspierającymi była Katarzyna Błajet, Emil Piekarczyk, Tadeusz Tomczak i Malwina Zielińska.