W piątek 21 października, w hali gimnastycznej,  odbyła się ważna uroczystość dla uczniów pierwszych klas naszej szkoły. Odświętnie ubrane pierwszaki,
ślubowały w obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów. W podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, przyrzekały godnie reprezentować  szkołę, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać  radość rodzicom i nauczycielom.  

Ślubowanie  było poprzedzone częścią artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki.  Na koniec, pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na uczniów SP 1, dzieci złożyły pieczątki w Kronice szkoły, a wychowawczynie poszczególnych klas, wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy. Rodzice postarali się umilić ten dzień przygotowanymi słodkościami.

Należy dodać, że w uroczystości brali udział także uczniowie z klas 3c i 5a. Natomiast w rolę prowadzących   wcielili się Maja Weber z klasy 4c i Bartosz Janik z kl. 4c.