Bartosz Ordon, uczeń klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zdobył nagrodę w Konkursie Fotograficznym pod hasłem: „Fotogeniczność”. Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Turku.

21 października 2022 roku Bartosz otrzymał dyplom oraz nagrodę z rąk Dyrektora MDK w Turku.

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.