INFORMACJA DOTYCZĄCA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poniżej przekazujemy Państwu informacje pozwalające na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa wraz z informacją o skutecznych sposobach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:

 • zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://www.cert.pl/ouch/
 • poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, które przybliżają problematykę cyberbezpieczeństwa oraz ułatwią wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/edukacja
 • publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://www.cert.pl/
 • strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku bierze udział w Projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Laboratoria Przyszłości


Aktualności: 

- grudzień 2023:

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 11: https://www.youtube.com/watch?v=jtqB20dLffE

- październik 2023:

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 10: https://www.youtube.com/watch?v=d36hnMMwAFk

YouTube: Akcja BohaterOn, Z Powstania Warszawskiego: https://www.youtube.com/watch?v=3_YiKeNx6K4

- czerwiec 2023:

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 9: https://www.youtube.com/watch?v=-_IsVl_2U3U

- maj 2023:

FACEBOOK: https://tiny.pl/cq19b

www: https://sp1.turek.net.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/392-laboratoria-przyszlosci-kolo-chemiczne-ukryty-tekst

- kwiecień 2023:

FACEBOOK: https://tiny.pl/cq19x

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 8: https://www.youtube.com/watch?v=x2lL2GAf448

www: https://sp1.turek.net.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/391-laboratoria-przyszlosci-kolo-chemiczne-ciecz-nienewtonowska

www: https://www.sp1.turek.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/369-laboratoria-przyszlosci-dlugopisy-3d-na-zajeciach-dodatkowych

- marzec 2023:

www: https://www.sp1.turek.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/361-laboratoria-przyszlosci-lutowanie-na-lekcjach-techniki

YouTube: Wywiad "Jedyneczki": Ligia Nowak i Helena Kwaśny: https://youtu.be/m9YuhJ1g2zM

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 7 https://youtu.be/lWx6DFyPzHo

YouTube: Wywiad jedyneczki: pisarka pani Joanna Jagiełło: https://youtu.be/rLFwloAaw8A

- luty 2023:

- www https://sp1.turek.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/363-laboratoria-przyszlosci-zajecia-kola-chemicznego-na-mrozie

YouTube: Wywiad "Jedyneczki": Nikola Krasa https://youtu.be/4cvzQIBLOOQ

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 6 https://youtu.be/HyWMQweh7AI

- styczeń 2023:

www: https://www.sp1.turek.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/333-laboratoriaprzyszlosci-obwody-elektryczne

FACEBOOK: https://tiny.pl/wpfv2

- grudzień 2022:

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 5 https://www.youtube.com/watch?v=mTxLP2WgWEU

YouTube: Wywiad "Jedyneczki": Oliwia Woźniak https://www.youtube.com/watch?v=MDS_1FSkrrk

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 4 https://www.youtube.com/watch?v=9gnlrztW2as

YouTube: Wywiad "Jedyneczki": Aleksandra Kędzierska i Anna Szczepaniak  https://www.youtube.com/watch?v=qpW3A6uOjdE

- listopad 2022:

www: https://sp1.turek.net.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/291-laboratoriaprzyszlosci-kolo-chemiczne-2

FACEBOOK: https://tiny.pl/wcg87

YouTube: Wywiad "Jedyneczki": Franciszek Borowczyk https://youtu.be/RA0VqI1oYtk

- październik 2022:

YouTube: Szkolna Kronika Filmowa "Jedyneczka" odcinek 3 https://youtu.be/rkavtQVYP8s

www: https://www.sp1.turek.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/285-laboratoriaprzyszlosci-kolo-druku-3d

FACEBOOK: https://tiny.pl/www7j

- wrzesień 2022: 

www: https://sp1.turek.net.pl/index.php/63-aktualnosci-2022-2023/269-laboratoriaprzyszlosci-kolo-chemiczne

FACEBOOK: https://tiny.pl/w73vw


Wykorzystanie pozostałych 37% środków:

Zestawienie zakupów w PDF: Laboratoria Przyszłości - 37% środków


Wykorzystanie 63% środków:

Zestawienie zakupów w PDF: Laboratoria Przyszłości - 63% środków


 W ramach Projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Laboratoria Przyszłości

otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie: 182 100 zł


 Laboratoria Przyszłości:

– największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”.

Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.

Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt.

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 ALDONA PIWOŃSKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TURKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

Do moich zadań należy:

 • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;
 • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia;
 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia;

Stoję na straży praw ucznia określonych w:

 • Statucie Szkoły;
 • Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania;
 • Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia:

 • nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw;
 • nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

 

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowania lub jesteś traktowany w niesprawiedliwy sposób – pomogę rozwiązać Twój problem

Zapraszam:

wtorek 09.50 do 10.15    -   ul. Parkowa 3

czwartek 09.50 do 10.15  -   ul. 3 Maja 29

według potrzeby w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aldona Piwońska


 

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?

 Powołany jest on do:

 • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka
 • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności
 • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły
 • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
 • rozwiązywania spraw spornych W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO RZECZNIKA PRAW UCZNIA?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

 JAKI JEST TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH?

 Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 O CZYM JESZCZE UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ?

 Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

*

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527). Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

*

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

*

Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

*

ZASADY DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.

 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 • Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 • Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

*

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Mediacja między stronami konfliktu.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

*

DO OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA PRAW UCZNIA NALEŻY:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 • Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 • Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Kontrola realizacji spraw spornych.

*

W SPRAWACH SPORNYCH  USTALA  SIĘ NASTĘPUJĄCY SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 • Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 • Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH

„NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

 • Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.

 nprcz logotyp podstawowy rgb

  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. w naszej Szkole

Miło nam poinformować, że Nasza szkoła otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025. Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizacja bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na realizację programu otrzymaliśmy 15 000 zł, z czego 72% przeznaczyliśmy na nowe książki.

Zakupiliśmy książki, audiobooki, e-booki oraz elementy wyposażenia biblioteki. Pozostałe środki przeznaczyliśmy na działania promujące czytelnictwo.

 

Lista książek zakupionych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3. – budynek A 

Lista książek zakupionych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3. – budynek B

 

nprcz belka nck kolor rgb