19 kwietnia przypada kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie naszej szkoły wzięli więc udział w akcji odkrywania na terenie naszego miasta elementów związanych z kulturą i historią Żydów. Ich zadanie polegało na odnalezieniu miejsc nadal istniejących i będących pamiątkami po żydowskiej społeczności Turku oraz tych, które już zniknęły, choć trwają jeszcze w pamięci.

Owocem prac poszukiwawczych była wystawa zatytułowana „81 zdjęć na 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim”. Kolaż został opatrzony symbolicznymi żonkilami.

Warto dodać, że wcześniej uczniowie klas ósmych w ramach projektu na temat mniejszości narodowych i etnicznych przygotowali również pokaz strojów, kuchni i muzyki Żydów polskich. Ósmoklasiści, przebrani i odpowiednio ucharakteryzowani, przedstawiali scenki z życia przedwojennej żydowskiej społeczności.

Zainteresowanie akcją było bardzo duże, co spowodowało znaczne przekroczenie planowanej liczby fotografii. Dzięki temu można było wzbogacić wystawę o dodatkowe kolaże i umieścić je w różnych miejscach szkoły.