Uczniowie „jedynki” już tradycyjnie od ośmiu lat przygotowują Zwiastun Niepodległości. Na tą okoliczność  wcielają się w postaci historyczne Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego rodzinę. Rolę Józefa Piłsudskiego zagrał Maciej Włodarczyk , Aleksandry Piłsudskiej- Zuzanna Przyszło, córki Wandy –Amelia Wróblewska , córki Jadwigi- Adrianna Przyszło. Rodzinie Piłsudskich towarzyszyły dzieci – uczniowie klasy 5a w strojach z okresu po odzyskaniu niepodległości. Rodzina Piłsudskich i dzieci wybrały się na spacer po naszym mieście. Marszałek i jego rodzina i towarzyszące im dzieci pozdrawiały  mieszkańców Turku  okazji 105 rocznicy odzyskania  niepodległości przez Polskę. Rozdawali okolicznościowe pocztówki z podobizną Marszałka życząc radosnego przeżywania święta. Uczniowie odwiedzili włodarza naszego miasta. Byli też w muzeum ,bibliotece ,na poczcie. Spacer odbył się ulicami Parkową, 3Maja, ulicą Kaliska, Kolska, a przede wszystkim ul. Piłsudskiego, która swoją nazwę  zawdzięcza Marszałkowi. Tym miłym akcentem pragniemy przypomnieć, że dbanie o niepodległość jest naszym zadaniem ciągłym i zawsze aktualnym. Organizatorką tej niecodziennej lekcji była nauczycielka historii  p. Bożena Mielczarek. Opiekę nad dziećmi sprawowali p. Renata  Sochacka, p. Ewa Kulesza i p. Halina Przygodzka.