Piątek 20 października  był dniem bardzo uroczystym w naszej szkole.

Pierwszaki złożyły przyrzeczenie i zostały prawdziwymi członkami naszej  szkolnej społeczności .Przyrzekły uczyć się pilnie i być wzorowymi uczniami. Świadkami tego wydarzenia był burmistrz miasta p. R. Antosik, panie dyrektor E. Pokojowa i p. K. Morek, wychowawczynie pierwszaków oraz rodzice.

Dzieci z klas pierwszych uświetniły uroczystość wierszami i piosenkami. Po występach, pani dyrektor Pokojowa pasowała dzieci na uczniów, pan burmistrz pogratulował osobiście każdemu pasowanemu pierwszakowi, a wychowawczynie wręczyły imienne Akty Pasowania. Następnie dzieci złożyły swój pierwszy bardzo ważny podpis w formie odciśniętego na karcie śladu palca. Podpisy te trafią do szkolnej kroniki.

Burmistrz obdarował pierwszaki cukierkami oraz długopisami i ołówkami, co było dla nich miłą niespodzianką. Na koniec uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia. W salach natomiast czekał na dzieci zasłużony poczęstunek przygotowany przez rodziców.