Prawie trzydzieścioro uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku pielgrzymowało do Matki Bożej Licheńskiej 27 września. Doroczna pielgrzymka młodych diecezjan odbyła się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Ewangelizację uczniów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, poprowadził ks. Jakub Bartczak, rekolekcjonista i raper. Młodzież usłyszała podczas konferencji o dojrzewaniu do wiary i powołania. Korzystała też z sakramentu pokuty i pojednania.
Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Pielgrzymka zakończyła się agapą przy dzwonnicy w licheńskim sanktuarium.