We wrześniu 2023 roku, uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku zajęcia z informatyki rozpoczęli w całkowicie odmienionej pracowni komputerowej. Piętnaście nowoczesnych laptopów z najnowszym oprogramowaniem trafiło do szkoły w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, w którym ponad trzydzieścioro uczniów wzięło udział wiosną 2023 roku.

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dodatkowej edycji podprojektu pod hasłem: „Wykłady akademickie CSW@2020”. W ramach tego podprojektu ponad trzydzieścioro uczniów obejrzało i wysłuchało kilka wykładów akademickich prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka wykładów np.: Co zrobić by Twój mózg działał dobrze?, Dlaczego warto myśleć o przyszłości?, Media społecznościowe – jak korzystać by zachować szczęście? czy Historyczne zagadki z początków państwa polskiego, lub Uzbrojenie i umundurowanie formacji wojskowych w XVII i XVIII wieku oraz charyzmatyczni wykładowcy gwarantowały duże zaciekawienie uczniów.

Cieszymy się, że nasza szkoła została doposażona o kolejną nowoczesną pracownię i już nie możemy się doczekać kolejnych, cyfrowych projektów.