ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TURKU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

trwają  od  30.01.2023 r.   do  10.03. 2023 r.

Informacje o zasadach naboru  oraz wnioski  o przyjęcie dziecka  do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp1.turek.pl
 z zakładki RODZICE / REKRUTACJA.

Dodatkowe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu:  63 278 47 90.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY