Tradycją "jedynki" jest promocja Powstania Wielkopolskiego wśród uczniów. Tym razem uczniowie wykonali lapbooki tematycznie nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego - Zwycięskiego zrywu, który pozwolił ziemiom zaboru pruskiego na dołączenie do odradzającej się  Polski. Uczniowie wykonali także powstańcze flagi, którymi zostały udekorowane szkolne korytarze. Dzieci nauczyły się też wielkopolskiej Marsylianki, patriotycznej pieśni powstałej w 1919 roku dla uczczenia 1.rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Słowa do niej napisał powstaniec wielkopolski Stanisław Rybka ps "Myrius", a muzykę stworzył Feliks Nowowiejski. Na lekcjach historii uczniowie brali Udział w grze " Zwycięski  zryw Wielkopolan". W sali lekcyjnej zostały ukryte pytania z kodami QR, które należało odnaleźć, a następnie udzielić poprawnej odpowiedzi. W ten sposób uczniowie "jedynki" pragną przedłużać pamięć o bohaterskich czynach Powstańców Wielkopolskich.