#unicefpoland #WorldChildrensDay

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą  rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

W ramach akcji Samorząd Uczniowski turkowskiej „jedynki” zorganizował Niebieski Marsz uczniów klas 6-8. Uczniowie wraz z nauczycielami przeszli przez centrum miasta z plakatami i niebieskimi balonami pokazując, że prawa dziecka są ważne i należy o nich pamiętać. Nad bezpieczeństwem tego wydarzenia czuwali funkcjonariusze policji z KPP w Turku. Ponad to, uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o prawach dziecka, czytając gazetkę Samorządu Uczniowskiego w szkolnej gablocie oraz gazetkę elektroniczną. W ten dzień zarówno uczniowie i jak i nauczyciele ubrani byli na niebiesko. W ramach akcji przeprowadzono lekcje o prawach dziecka w oddziałach 1-8, w czasie których uczniowie wykonywali plakaty, rozwiązywali quizy kahoot, oglądali filmy, śpiewali piosenki o prawach dziecka, rozwiązywali dodatkowe zadania przygotowane przez nauczycieli, a lekcje w klasie 6d i 7b zostały przeprowadzone w języku angielskim i niemieckim.

Pod koniec dnia uczniowie podkreślali, że tak forma zdobywania przez nich wiedzy jest ciekawa, przystępna i z całą pewnością zapamiętają „niebieski dzień” na dłużej.

Wszystkim zaangażowanym w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – dziękujemy.