Idea obchodzonego w Polsce i na świecie „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa globalnie i lokalnie na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim na skutki zdrowotne, które spowodowane są paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów.  W Szkole Podstawowej nr 1 w Turku podjęto działania mające na celu zaakcentowanie tego dnia. Przygotowano tematyczne tablice informacyjne. W wirtualnej gazetce szkolnej zamieszczono wiadomości o szkodliwości palenia tytoniu. Dzieci tworzyły hasła, które podkreślały negatywne skutki palenia tytoniu i e-papierosów,
a propagowały zdrowy styl życia. Uczniom i rodzicom przesłano materiały edukacyjne, opracowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku.