Dnia 13.10.2022 roku w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehhofera klasa IVc miała sposobność poznania pierwszych środków łączności. Uczniowie przyswajali wiedzę na temat telegrafów i pierwszych telefonów. Porównywali swoje telefony komórkowe z tymi z dawnych lat.

Pobyt w muzeum był również okazją, aby podziwiać niezwykłe zdjęcia autorstwa Kajetana Gosławskiego i Galiny Krupy. Wiodące tematy fotografii, takie jak: człowiek i jego praca, życie codzienne, religie i rytuały oraz krajobrazy z Azji południowo-wschodniej, wywarły duże wrażenie na zwiedzających.

Wystawa była dla czwartoklasistów wspaniałą podróżą w czasie i przestrzeni. Wyjście do muzeum zostało zorganizowane we współpracy z rodzicami uczniów.