17 marca 2021 r., zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz bibliotekarzy to szczególny dzień, długo przez wszystkich oczekiwany. W tym dniu, najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość przebiegła o wiele skromniej jak w poprzednich latach. Uczniowie po złożeniu Przyrzeczenia Czytelnika otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz upominki.

W bieżącym roku dodatkowym elementem jest udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. W ramach kampanii społecznej uczniowie otrzymali Wyprawkę Czytelniczą składającą się z następujących materiałów:

  • „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej:
    • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
    • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Również rodzice pierwszoklasistów otrzymali list, opracowany specjalnie na tą okazję przez bibliotekarki.

Na zakończenie uroczystości wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.