Drodzy Uczniowie, aby Wasz powrót do szkoły był przyjazny nasza Szkoła przystąpiła do udziału w kampanii Uniwersytetu Jagielońskiego „Tydzień Ulgi”.
Akcja będzie polegała na zapewnieniu uczniom 5 kolejnych dni nauki stacjonarnej bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych.
Mamy nadzieję, że taki tydzień ulgi zwiększy Waszą motywację i chęci do dalszej nauki.
Czekamy na Was :)