Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1) Uczniowie klas pierwszych - godz. 10.00 (budynek szkoły przy u. 3 Maja 29)

Uczniowie wraz z rodzicami spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych w budynku SP1 przy ul. 3 Maja 29.
Numery sal będą podane przy listach uczniów na tablicy ogłoszeń w szkole.

2) Uczniowie klas VI - VIII godz. 9.00 (budynek szkoły przy ul. Parkowej 3)
Uczniowie spotykają się na dziedzińcu przed budynkiem SP1 przy ul. Parkowej 3, następnie po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przechodzą z wychowawcami do sal lekcyjnych.

3) Uczniowie klas II - V godz. 11.00 (budynek szkoły przy u. 3 Maja 29)
Uczniowie spotykają się w sali sportowej w budynku SP1 przy ul.3 Maja 29, następnie po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przechodzą z wychowawcami do sal lekcyjnych.