2 czerwca b.r. odbył się etap wojewódzki XXVI KWoW. Dla uczniów " jedynki" finał okazał się  pomyślny, ponieważ Adam Kolenda, uczeń klasy 8d i Antoni Janaszkiewicz z klasy 5b wywalczyli tytuł laureata. Natomiast Aleksandrze Janik z 5b  przypadł tytuł finalistki. Aby ten sukces osiągnąć  uczestnicy konkursu musieli wykazać się wszechstronną  wiedzą o regionie, w którym mieszkają, tzn.  zagadnieniami nie tylko z historii czy geografii, ale także kultury, obyczajów i gwary wielkopolskiej. O randze konkursu świadczy patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła.

Laureaci  konkursu 22 czerwca uczestniczyli w uroczystej gali zakończenia w siedzibie VR Inkubatora w Fałkowie, gmina Łubowo. Organizatorzy uroczystości zapewnili uczniom liczne atrakcje, wśród których znalazły się kioski multimedialne "opowiadające" o wielkopolskich organicznikach czy wystawa VR, dzięki której można było odbyć wirtualną wycieczkę po znanych wielkopolskich miejscowościach, m.in. Poznaniu, Gnieźnie, Winnej Górze, Kórniku i Rogalinie.

Gratulujemy sukcesu młodym historykom i życzymy dalszych laurów.