PRACOWNICY  ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI:

BUDYNEK PRZY UL. 3 MAJA 29

Administracja

Sekretarz szkoły – Iwona Marciniak

Inspektor ds. kadr – Edyta Ślósarska - Rosa

Intendent – Anna Maciaszek

Sekretariat czynny codziennie w godzinach

7.45 do 15.45

Kuchnia

Kucharka - Zofia Stawicka
Pomoc  - Anita Leśniewicz
Pomoc  - Mikołaj Krauze

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11.15 do 13.45
Opłaty za obiady przyjmuje intendent w sekretariacie szkoły
Cena obiadu: 4,70
 zł


Obsługa

Jafra  Elżbieta
Sewioł  Jadwiga
Podębska  Aleksandra

Szablewska Mirosława
Kominiarczyk  Marzanna
Twardowska Marzanna
Irena Purcel
Radosław Zając
Dariusz Remiszewski

BUDYNEK PRZY UL. PARKOWEJ 3

Sekretarz szkoły - Krystyna Jońska

Kuchnia

Kucharka - Dorota Zagańska
Pomoc - Hynasińska
Intendent - Iwona Kaczmarek

Obsługa

Benedyczak Barbara
Bernarda Jankowska
Iwona Litwicka
Ewa Mizerkiewicz
Jolanta Dziamara Kubanek
Halina Jasińska
Anna Smigielska
Paweł Jafra