W dniu 27 maja 2024 r. odbył się finał XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, do którego zakwalifikował się uczeń naszej szkoły Antoni Janaszkiewicz. Po wielu zmaganiach uzyskał on tytuł laureata XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.  

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Partnerzy . 

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z małą ojczyzną. Antoni rozwiązywał test, na który składały się pytania z zakresu historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej. Antek wykazał się imponującą znajomością tematyki konkursowej.

Uroczystość zakończenia XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce odbyła się 13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.  Podczas gali organizatorzy wręczyli laureatom dyplomy i nagrody.

Antoniemu  serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.