Dokładnie stu uczniów SP1 w Turku rozpoczyna właśnie zmagania z Egzaminem Ósmoklasisty - dzisiaj język polski. Powodzenia :)